Samenvatting Medische Jaarverslagen online!

20 juni 2018

In de Ledenvergadering van 19 juni jonstleden is het verslag 2017 met de leden besproken. In dit verslag wordt over  verschillende thema's gerapporteerd door de trombosediensten die zijn aangesloten bij de FNT. U treft data aan over onder andere patiëntaantallen, indicaties, kwaliteit van behandeling en complicaties. 

Klik hier voor de samenvatting.