Medisch contact

15 oktober 2015

'Trombosediensten blijven van waarde'.
Dit is de titel van het artikel dat 15 oktober verscheen in Medisch Contact, het weekblad van de KNMG.

Lees hierhet betreffende artikel.