17
Mei

Conferentie Transmurale antistolling FNT, FMS en Stuurgroep

  • Start: woensdag 17 mei 2017 om 13:30 uur
  • Eind: woensdag 17 mei 2017 om 17:00 uur

De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van stolling en antistolling. Zo is de herziene Landelijke Standaard Keten Antistollingsbehandeling (LSKA 2.0) tot stand gekomen, verschenen de Leidraad begeleide introductie NOAC’s en de richtlijn Antitrombotisch beleid. Het NHG publiceerde zijn standpunt rondom anticoagulantia. De zogenoemde consultkaart Trombose of longembolie nadert afronding.

Hoe zorgen we er nu voor dat alle deze instrumenten en andere in de keten landen en toegepast worden? 

De Federatie van Medisch Specialisten, de Federatie van Nederlandse Trombosediensten en de Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling hebben de handen ineen geslagen en organiseren:

de conferentie Transmurale antistolling Naar een ‘sluitende antistollingsketen’ op
17 mei 2017.

De conferentie vindt plaats in de Domus Medica te Utrecht.

De implementatie en toepassing van deze instrumenten naast het onderhoud en actueel houden ervan is van belang voor goede zorg en patiëntveiligheid. Het draagt ook bij aan doelmatig voorschrijven, een ander speerpunt in de zorg en van de organiserende partijen. Daarvoor hebben we u als partij en professional in d gehele keten nodig.

Uiterlijk medio april sturen wij u de uitnodiging en  het programma van de middag. U ontvangt dan ook een link om u aan te melden.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met ondergetekende of wilt u zich nu al aanmelden dan kan dat bij Debby Tennekes (d.tennekes@kennisinstituut.nl). 

Wij begroeten u graag op 17 mei!

Met vriendelijke groet, namens de Federatie van Medisch Specialisten, Federatie van Nederlandse Trombosediensten en Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling.

D.H.H. (Dunja) Dreesens, senior adviseur 
Federatie Medisch Specialisten, Kennisinstituut

Mercatorlaan 1200 • Postbus 3320 • 3502 GH Utrecht 
+31 (0) 6 305 38 748 • d.dreesens@kennisinstituut.nl
www.kennisinstituut.nl